suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Ota yhteyttä Juvan kunnan rakennustarkastajaan ennen maisematyöhankkeeseen ryhtymistä lupatarpeen arvioimiseksi.

Toimi näin

Lupahakemuskaavakkeita saat Juvan kunnan ympäristöosastolta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa viisi (5) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRantasalmen kunta
Palvelun toteuttaaJuvan kunta
Alue Juva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 23.5.2019