suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Sodankylän kunta
Alue: Enontekiö, Inari, Kittilä, Sodankylä, Utsjoki
Palvelun kieli: suomi

Sodankylän paikallisyksikkö vastaa lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella.

Maatalousyrittäjille järjestettävät lomituspalvelut ovat lakisääteisiä.

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomaa ja sijaisapua sekä mahdollisuus käyttää maksullista lomittaja-apua. Lisäksi maatalousyrittäjillä on mahdollisuus järjestää itse lomituksensa, jolloin lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin voi hakea korvausta paikallisyksiköstä. Lomituspalveluja tulee hakea aina kirjallisesti. Lomituspalveluja annetaan vain kotieläinten hoitoon liittyviin töihin, ei kasvinviljelytiloille eikä peltotöihin.

Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada 120 tuntia maksullista lomittaja-apua kalenterivuoden aikana, jota haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Maatalousyrittäjä, joka järjestää itse lomituksensa tai haluaa palata paikallisyksikön järjestämien lomituspalvelujen piiriin, on tehtävä sitä koskeva kirjallinen ennakkoilmoitus paikallisyksikölle. Itse järjestettyä lomitusta on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen lomituksen aloittamista. Korvaus maksetaan suoraan lomituspalvelujen tuottajalle, jonka tulee olla ennakonperintärekisterissä. Korvausta haetaan kirjallisesti paikallisyksiköltä, mukaan tulee liittää lasku.


Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti Lomitusnetissä ennen lomitustöiden aloittamista. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää hakuajan vuosilomalle ja maksulliselle lomitukselle.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomitukset itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Hae vuosilomaoikeutta paikallisyksiköltä kirjallisesti, joko paperilla tai sähköisesti Lomitusnetissä. Vuosilomahakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki vuosiloman ajankohdat. Maatalousyrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin.

Sijaisapua on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista, joko sähköisesti Lomitusnetissä, paperilla tai sähköpostilla.

Tuettua maksullista lomittaja-apuoikeutta haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Maatalousyrittäjän, joka järjestää itse lomituksensa, on tehtävä sitä koskeva ennakkoilmoitus paikallisyksikölle. Ennakkoilmoitus tehdään kirjallisesti. Ennakkoilmoitus on tehtävä vastaavasti myös silloin, kun maatalousyrittäjä haluaa palata paikallisyksikön järjestämien lomituspalvelujen piiriin. Itse järjestettyä lomitusta on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Korvaus maksetaan suoraan lomituspalvelujen tuottajalle, jonka tulee olla ennakonperintärekisterissä. Korvausta haetaan kirjallisesti paikallisyksiköltä, mukaan tulee liittää lasku.


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Vuosilomaan on oikeutettu sellainen maatalousyrittäjä, joka:

- harjoittaa kotieläintuotantoa itse työhön osallistuen

- loma-ajankohtana on vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä

- hän on päätoiminen

- hän on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava

- hänellä on voimassa pakollinen MYEL -vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi

- vuosiloman pituus on 26 päivää vuodessa, joista kolme (3) päivää voi olla pyhäpäiviä

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua kotieläinten hoitoon liittyviin töihin.

- työkyvyttömyyden perusteella

- lääkinnälliseen kuntoutukseen tai työkykyä ylläpitävään ohjattuun toimintaan

- sairaan lapsen hoitamista varten

- vanhemmuuden perusteella

- alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten

- lähiomaisen kuoleman sekä hautajaisten vuoksi

- varusmiespalvelun ja siviilipalvelun suorittamisen sekä kertausharjoituksen ajaksi

- yritystoiminnan järjestelyä varten

Palvelu on maksuton.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista peritään täysi tai alennettu maksu.

Sijaisavusta ja tuetusta maksullisesta lomituksesta peritään palvelun käyttäjältä maksu, joka määräytyy maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaan.


Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomittaja-apu. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki


Palvelun toteuttaa: 
Sodankylän kunta