suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Maatalousyrittäjä voi pitää vuosiloman käyttämällä vuosilomalomitusta. Sijaisapua voi saada, jos lomituksen tarve on tilapäinen. Lisäksi on saatavilla maksullista lomitusta, joka on tarkoitettu lisäavuksi tarvittaessa.

Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, joka toimii yrittäjän sijaisena. Lomittaja huolehtii tilapäisesti maatalousyrityksen kotieläinten välttämättömistä hoitotöistä.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti Lomitusnetissä ennen lomitustöiden aloittamista. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää hakuajan vuosilomalle ja maksulliselle lomitukselle.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomitukset itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Paikallisyksikön kautta maatalousyrittäjä voi saada maatalouslomittajan tekemään lomituspalveluihin kuuluvat työt tilalla. Maatalousyrittäjä voi tilakohtaisesti valita, käyttääkö hän kunnallista lomituspalvelua vai järjestääkö lomitukset itse. Valinnan vaihdoksesta on ilmoitettava kirjallisesti lomitusvuotta edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kesken lomitusvuoden vaihto ei ole mahdollista. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa lomituspalveluyrittäjälle korvauksen.

Hakemuksen voi normaalisti jättää myös sähköisesti osoitteessa www.lomitus.fi. Uuden yrittäjän on varminta ottaa yhteyttä suoraan paikallisyksikköön lomituspalveluihin liittyvissä asioissa. Varmimmin tavoitat osoitteesta lomitus​@​salo.​fi​.

Uusi lomituspalvelulaki edellyttää sijaisavun hakemista kirjallisena ennen työn aloittaista. Pyyntö tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen

lomitus​@​salo.​fi​. Tämän lisäksi lomatoimistolle on toimitettava välittömästi kirjallisena Melan sivuilta löytyvä sijaisapuhakemus täytettynä.

Kaikki tarvittavat LOMAKKEET löytyvät Melan sivuilta.

Salon lomituspalvelut löytyy nyt myös Facebookissa, jonne päivitämme mm. ohjelmaa käyttökatkoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, joilla on kotieläimiä. Lomituspalveluja voi saada maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja.

Vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille kotieläintalouden harjoittajille. Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan päivittäisistä kotieläinten hoitotöistä. Sijaisapua voi saada myös sivutoiminen maatalousyrittäjä, joka harjoittaa kotieläintuotantoa. Vuosiloma on maksutonta, sijaisavusta peritään maksu. Vuosilomaan oikeutetut yrittäjät voivat saada max. 120 h tuettua maksullista lomitusta vuodessa, tämän edellytys kuitenkin on, että halukkuus sen mahdolliseen käyttöön on ilmoitettu vuosilomahakemuksella. Lisäksi maatalousyrittäjä voi ostaa täysin maksullista lomitusta.

Palvelu on maksuton.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista peritään täysi tai alennettu maksu.

Vuosiloma on maksutonta, sijaisavusta peritään maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomittaja-apu. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki

Perustiedot

Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 28.6.2019