suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kankaanpään lomatoimi hoitaa maatalouslomitukset Jämijärven, Siikaisten, Karvian, Kihniön, Pomarkun ja Merikarvian kuntien sekä Kankaanpään, Porin (Lavia), Parkanon ja Ulvilan kaupungin maatalouslomitukset. Yhteistyöalueella toimii noin 60 vakituista maatalouslomittajaa.

Maatalousyrittäjälle tarjotaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaustilanteissa. Karjatalousyrittäjät saavat vuosilomaa 26 päivää vuodessa (sisältää 3 pyhää). Sijaisapua annetaan, mikäli tilalla on ulkopuolisen avun tarve. Kasvinviljelytöihin ei saa enää sijaisapua vuoden 2016 alusta lukien.

Maatalouslomitus on palvelu, joka ei kuulu kunnan peruspalveluihin, vaan se on annettu kunnalle toimeksi. Sitä hoitaa alansa erikoistunut henkilöstö. Lomituspalvelulain mukaan palveluyksikön vastuuhenkilö päättää lomituspalvelun antamisesta, palvelun saajalta lain nojalla perittävistä maksuista, palvelun saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetuista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset. Muutosvaatimus päätöksistä esitetään Melaan ja Melan päätöksestä edelleen hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Yhteistyöalueen maatalousyritykset ottavat lomituspalveluasioissa yhteyttä suoraan Kankaanpään kaupungin lomituspalveluun. Kaikki hakemukset toimitetaan myös suoraan lomituspalveluun, joko sähköisesti tai kirjallisesti. Lisätietoja antaa lomituspalvelujohtaja ja lomatoimenohjaaja, jonka vastuualueella maatalousyrittäjä toimii.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Vuoden 2016 alusta lähtien sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen lomitustöiden aloittamista. Päätös sijaisavusta annetaan myös aina kirjallisesti. Jos sijaisavun tarve tiedetään etukäteen (kuntoutus, leikkaus, äitiysloma ym.) tulee sijaisapua hakea niin pian kuin mahdollista, jotta paikallisyksikölle jää riittävästi aikaa järjestää sijaisapulomittaja. Myös itse järjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta etukäteen ennen lomitustöiden aloittamista.

Palvelu on maksullinen.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKankaanpään kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotMaatalousyrittäjien eläkelaitos, Karvian kunta, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta, Siikaisten kunta, Parkanon kaupunki, Jämijärven kunta, Porin kaupunki, Pomarkun kunta, Kihniön kunta
Palvelusta vastaaKankaanpään kaupunki
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Parkano, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 1.6.2021