suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomitusta.

Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä tai ostopalveluyrittäjä, joka yrittäjän sijaisena tilapäisesti huolehtii maatalousyrityksen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä.

Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat maatalouslomittajalle t ...

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Neuvontaa lomitusasioissa saat lomatoimistosta soittamalla, käymällä paikan päällä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Lomaoikeus on maatalousyrittäjällä, joka on päätoiminen, itse työhön osallistuva, maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava, jolla on voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi tai jolle on myönnetty osakyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki ja joka ei saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja jolla loma-ajankohtana on vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä.

Maatalousyrittäjällä on oikeus 26 vuosilomapäivään. Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista peritään kulloinkin voimassa oleva maksu. Lomituspalvelua voi saada myös esimerkiksi työkyvyttömyyden, kuntoutuksen, sairaan lapsen hoidon ja vanhempainvapaa perusteella.

Yrittäjä voi saada 120 tuntia tuettua maksullista lomitusta ja tarpeen mukaan täysin maksullista lomitusta, mikäli se ei vaaranna vuosiloma- ja sijaisapulomitusten järjestämistä eikä johda ylitöihin

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Palvelun toteuttaa

Haapaveden kaupunki

Palvelusta vastaa

Haapaveden kaupunki
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 31.12.2022