suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alajärven kaupunki

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

  • Palvelu
  • Alajärvi
  • Julkinen palvelu

Alajärven kaupunki toimii MELAn kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituspalvelujen paikallisyksikkönä Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Soinin kunnan alueella.

Lomituspalvelujen tavoitteena on antaa maatalousyrittäjille mahdollisuus vapaa-ajan pitämiseen ja riittävään lepoon ja toipumiseen sairastumis- tapaturma-, synnytys- ja muissa niihin verrattavissa tilanteissa.

Lomituspalveluilla turvataan maatalousyrityksen häiriötön jatkuvuus sinä aikana, kun yrittäjä on vuosilomalla, sijaisapu- tai maksullisella lomalla.

Yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Lomituspalvelujen toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, ellei se ole toimeksiantosopimuksin siirtänyt lomitusten toimeenpanoa joko kuntien tai Melan hoitamien paikallisyksiköiden tehtäväksi.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Palvelu on maksullinen.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien vuosilomat maksutonta. Maatalousyrittäjien sijaisapu sekä tuettu maksullinen lomittaja-apu ovat maksullisia. Turkistuottajien lisävapaa maksullista.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki

Perustiedot

Palvelusta vastaaAlajärven kaupunki
Alue Alajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alajärven kaupunki
Päivitetty: 1.4.2020