suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Maastoliikennelain mukainen erityislupa

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut iän, vamman tai sairauden vuoksi, voi hakea maastoliikennelain 28§:n mukaista erityislupaa moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämiseen maastossa.

Henkilö, joka on maastoliikennelain 4§:n mukaan vaikeasti liikuntavammainen, ei tarvitse erityislupaa. Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Hakemus voi koskea väliaikaista tai pysyvää tarvetta.

Hae erityislupaa siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueelle lupaa haet.

Toimi näin

Hanki hakemuksen liitteiksi:

• alle 3 kuukautta vanha lääkärinlausunto, jossa mainitaan haittaluokitus

• karttakopio (1:50 000 tai 1:100 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen

• maanomistajan ja tiekunnan suostumus lupaan, mikäli lupaa haetaan yksityisessä omistuksessa olevalle alueelle.

Jos sinulla on Suomen Riistakeskuksen lupa metsästysaseen kuljettamiseen maastoajoneuvossa, liitä hakemukseen kopio luvasta.

Täytä ja allekirjoita hakemuslomake.

Lähetä lomake ja sen liitteet sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka toimialueelle erityislupaa haet. Voit lähettää hakemuksen ja liitteet kirjaamoon postitse taikka sähköisesti ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteinä.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityislupa voidaan myöntää henkilölle, jonka liikuntakyky on rajoittunut iän, vamman tai sairauden vuoksi. Henkilö, joka on maastoliikennelain 4§:n mukaan vaikeasti liikuntavammainen, ei tarvitse erityislupaa. Lupaa ei tarvitse myöskään hänen seurassaan saattajana liikkuva henkilö.

Erityislupa voidaan myöntää liikkumiseen kotikunnassa, loma-asuntokunnassa tai muulla perustellulla alueella esim. marjastuksen, kalastuksen tai metsästyksen harrastamista varten.

Erityislupia myönnetään pääsääntöisesti valtion maalle eli Metsähallituksen hallinnoimille metsätalous- ja joutomaille tai rajoitetusti erämaa-alueille, luonnonsuojelualueille ja valtion retkeilyalueille. Siellä, missä ei ole laajoja valtionmaa-alueita, mahdollisia alueita ovat kuntien laajat metsä-alueet ja ulkoilualueet (ei ulkoilureitit) sekä mahdollisesti yhteismetsien laajat metsäalueet. Myös yksittäisten maanomistajien maille, esim. metsästysseuran käytössä olevalle alueelle, voi hakea erityislupaa. Selvitä tällöin maanomistajan ja tiekunnan suostumus lupaan ennen luvan hakemista ELY-keskukselta.

Hakemuksen liitteiksi tarvitset:

• alle 3 kuukautta vanhan lääkärinlausunnon, jossa mainitaan haittaluokitus

• karttakopion (1:50 000 tai 1:100 000), johon on merkitty maastoliikkumisen rajat ja ajoreitti koordinaatteineen

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 21.3.2022