suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Maaseudun yritystuet: investoinnin toteutettavuustutkimus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ennen investoinnin toteuttamista yritys voi hakea tukea investoinnin toteuttamisen edellytysten selvittämiseen. Tavoitteena on selvittää yrityksen ja investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä. Selvitykseen voi kuulua myös rahoitukseen ja sen hakemiseen liittyviä asiantuntijakustannuksia. Investoinnin toteutettavuustutkimukseen myönnettävä tuki on harkinnanvarainen tuki ja se on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Voit myös selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä kuin uutena.

Toimi näin

Laadi liiketoimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. Liiketoimintasuunnitelman pohjana voit käyttää yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelun liiketoimintasuunnitelmaa, jonka voi laatia netissä. Pohjana voit käyttää myös muita yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja.

Hae investoinnin toteutettavuustutkimukseen myönnettävää tukea ensisijaisesti sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hyrrä-verkkopalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella. Tukihakemuksessa täsmennetään, mitä investointeja investoinnin toteutettavuustutkimuksessa on tarkoitus tutkia.

Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään, joista saat lisää tietoa toteutettavuustutkimukseen myönnettävän tuen ehdoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Investoinnin toteutettavuustutkimukseen myönnettävä tuki on harkinnanvaraista avustusta.

Perusedellytyksenä on, että yritystoiminta on luonteeltaan päätoimista ja sillä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yritystoimintaa tulee harjoittaa maaseutualueella. Lisätietoa maaseutualueista ja kaupunkimaaseutuluokituksesta löydät ympäristo.fi-sivustolta (http://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus) ja yritystukialueen rajauksista alueittain maaseutu.fi-sivustolta (https://www.maaseutu.fi/fi/hakijalle/alueellisuuden-huomioiminen/Sivut/ely-keskukset.aspx).

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden jalostusyrityksille 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Huomiothan, että toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan aina myös omaa rahaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 27.3.2019