suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lapin ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti maanteille jätettyjen ajoneuvojen omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä.

ELY-keskus voi siirrättää ajoneuvon maantieltä, jos

  • ajoneuvoa ei ole siirretty pois onnettomuuspaikalta kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta
  • ajoneuvo on pysäköity tielle säännösten vastaisesti
  • pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapidolle tai korjaus- tai rakennustyölle tai se haittaa tiealueella järjestettävää tapahtumaa tai
  • ajoneuvo on kunnon tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty

Ajoneuvo voidaan siirtää viipymättä, jos ajoneuvo aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle tai huomattavaa haittaa tien käytölle.

Kunta voi siirrättää romuajoneuvon, jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Yksityisellä tiellä tai alueella kunta voi siirrättää ajoneuvon yksityisen tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Ajoneuvo siirretään sen kunnan osoittamaan varastoon, minkä kunnan alueelta se on löydetty. Kunta vastaa siirrettyjen ajoneuvojen varastoinnista. Ajoneuvolle voidaan suorittaa myös lähisiirto näköetäisyydelle löytöpaikalta.

Ajoneuvon siirrosta ja korvauksen määrästä annetaan viipymättä kirjallinen päätös ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle ja haltijalle.

Jos ajoneuvon omistaja/ haltija ei ole tiedossa tai osoite ei ole tiedossa, siirrosta ilmoitetaan yleistiedoksiantona ELY-keskuksen nettisivuilla.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Lasku ajoneuvon siirrosta lähetetään kahden viikon kuluessa siirrosta. Saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Maksut:

  • henkilö- ja pakettiauton varastosiirto 220 euroa ja lähisiirto 110 euroa
  • kuorma-auton ja muun raskaan ajoneuvon varasto- tai lähisiirto 90 euroa sekä toteutuneet kustannukset

Ajoneuvon omistaja on lisäksi velvollinen korvaamaan kunnalle varastoinnista ja mahdollisesta jätehuollosta aiheutuneet kustannukset.

Toimi näin

Voit ilmoittaa maantielle hylätystä ajoneuvosta Tienkäyttäjän linjalle. Kerro ilmoituksen yhteydessä ajoneuvon sijainti (kunta, osoite, tienumero tai nimi) ja rekisteritunnus tai ajoneuvon tunnusmerkit.

Ajoneuvo on noudettavissa varastolta 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava kuitti maksetusta siirtomaksusta sekä henkilöllisyystodistus.

Jos omistaja ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021