suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus, huolto ja tarkastus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vain hyväksytty asennus-, huolto- ja tarkastusliike saa asentaa ja huoltaa maakaasun, nestekaasun ja öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita ja muovisia maakaasuputkistoja sekä tarkastaa maanalaisia öljysäiliöitä.

Asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeen palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että liike toimii sitä koskevien säännösten ja valvontaviranomaisten ...

Toimi näin

Asioi sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet:

Kaasu- ja öljylämmityslaitteistot sekä öljysäiliöiden tarkastaminen

  • Jäljennös vastuuhenkilön pätevyystodistuksesta

Muoviset maakaasuputkistot

  • todistus asennusliikkeen näytetyöstä
  • vastuuhenkilön teknisen koulutuksen todistus tai hitsaajan pätevyystodistus
  • vastuuhenkilön työkokemusselvitys
  • hitsaajien pätevyystodistukset

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli säännösten vaatimukset täyttyvät, lupa myönnetään. Lupa voidaan evätä, mikäli vaadittavia tietoja ei toimiteta tai vaatimusten täyttymisessä on puutteita.

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Tukesille. Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.


Määräaika

Hyväksyminen on saatava ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

1–2 kuukautta

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Palvelun toteuttaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Palvelusta vastaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 29.11.2022