suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautjärven kunta

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Rautjärvi
  • Julkinen palvelu

Perusopetusta annetaan kahdessa kohteessa. Vuosiluokkien 1-6 opetusta annetaan Rautjärven aseman koulussa ja kunnan pohjoispäässä vuosiluokkien 1 -9 opetusta Simpeleen yhtenäiskoulussa.

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään vuoden kestävää valmistavaa opetusta ja S2-kielen (suomi toisena kielenä) opetusta sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Valmistava opetus järjestetään, oppilasmäärästä riippuen, joko yleisopetukseen integroituna tai valmistavan opetuksen pienryhmässä. Valmistavaa opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 450 tuntia ja sitä vanhemmille vähintään 500 tuntia. Kielitaidon ollessa riittävä lapsi siirtyy ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Oppilaat opiskelevat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suomenkielisissä opetusryhmissä niitä aineita, joissa he pärjäävät puutteellisellakin kielitaidolla. Valmistavaan opetukseen saadaan erillistä valtioavustusta yhden vuoden ajan.

Suomen kielen opiskelun lisäksi on tärkeä tukea lapsen oman äidinkielen ylläpitämistä. Oman äidinkielen opetusta (2 t/vk) on tarjottava jos kieliryhmään tulijoita on vähintään neljä samaa kieltä äidinkielenään puhuvaa.

Suomen kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella koulut järjestävät tarvittaessa maahanmuuttajaoppilaille tukiopetusta eri oppiaineissa. Tukiopetukseen saadaan erillistä valtionavustusta.

Oppilaalla on oikeus saada oman uskontokuntansa mukaista opetusta, jos kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme ja vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRautjärven kunta
Palvelun toteuttaaRautjärven kunta
Alue Rautjärvi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Rautjärven kunta
Päivitetty: 14.11.2019