suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pertunmaan kunta

Maahanmuuttajien valmistava opetus

  • Palvelu
  • Pertunmaa
  • Julkinen palvelu

Valmistava opetus on tarkoitettu peruskouluikäisille lapsille ja nuorille, jotka muuttavat Pertunmaalle ilman koulunkäyntiin tarvittavaa kielitaitoa. Ryhmä perustetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksellä, jos paikkakunnalle muuttaa useita kriteerit täyttäviä lapsia.

Valmistavassa opetuksessa pyritään opettamaan valmistavan opetuksen oppilaille erityisesti suomen kielen perusteita, suomalaista kulttuuria ja koulunkäyntitaitoja. Valmistava opetus kestää pisimmillään vuoden verran. Valmistavan opetuksen järjestäminen on harkinnanvarainen palvelu.

Toimi näin

Valmistavan opetuksen järjestämisestä päättää Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta, anomus toimitetaan Pertunmaan koulutoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on harkinnanvarainen: ryhmän perustamisen edellytyksenä on mm. lasten määrä, lasten ikä, suomen kielen osaamisen taso ja aikaisempi koulunkäyntihistoria.

Paikkakunnalle muuttava perhe voi anoa valmistavaa opetusta, jos kriteerit täyttyvät.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPertunmaan kunta
Palvelusta vastaaPertunmaan kunta
Alue Pertunmaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pertunmaan kunta
Päivitetty: 17.2.2020