suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien tulotarkastukset:

Kuntalaiseksi tulevat maahanmuuttaja-asiakkaat ovat pääsääntöisesti turvapaikan saaneita pakolaisia, kiintiöpakolaisia tai muusta syystä, kuten työpaikan tai opiskelujen takia maahan muuttaneita henkilöitä. Turvapaikanhakijat ja paperittomat henkilöt eivät ole kuntalaisia.

Maahanmuuttajilla on samat oikeuden terveyspalveluihin kuin muillakin kuntalaisilla.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut järjestetään vastaanottokeskuksissa, tarvittaessa kiireellinen hoito on kuitenkin tarjottava kaikille. Paperittomille terveyden- ja sairaanhoitoa tarjoaa Global Clinic Joensuu.

Maahanmuuttajille tehdään tulovaiheessa niin sanottu maahantulotarkastus. Tarkastuksessa käydään läpi asiakkaan aiemman sairaushistorian ja nykyisten terveydenhoitotarpeiden lisäksi mahdollisten infektioseulontanäytteiden tarve, esimerkiksi HIV, hepatiitit, tuberkuloosi.

Kiintiöpakolaisille terveystarkastus tehdään aina. Turvapaikan saaneille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta aikaa tarjotaan kaikille. Muista syistä maahan muuttaneille tarkastus tehdään tarvittaessa.

Tulotarkastus tehdään asiakkaan omalla terveysasemalla, paitsi Joensuun kantakaupungin alueella tulotarkastukset on keskitetty Siilaisen terveysasemalle. Mikäli maahantulotarkastuksessa tulee esiin hoidontarpeita, tarkastuksen tehnyt hoitaja suunnittelee jatkohoidon

  • Hoitaja tekee pyynnöt verikokeisiin ja tarvittaessa keuhkokuvaan (tuberkuloosin seulomiseksi) sekä varaa ajan hammaslääkärin tarkastukseen.
  • Lapsille ja odottaville äideille hoitaja varaa ajat neuvolaan. Hoitaja voi tarpeen mukaan varata ajan myös fysioterapeutille, psykiatriselle sairaanhoitajalle tai perhesuunnitteluneuvolaan.
  • Hoitaja tilaa vastaanottokeskuksissa asuneista asiakkaista sairaskertomustiedot. Tulotarkastuksen jälkeen paperit toimitetaan arkistoon.

Mahdollisuuksien mukaan vastaanotolla käydään läpi tarjolla olevia terveyspalveluja. Asiakkaalle kerrotaan aina, mikä on hänen oma terveysasemansa. Tulotarkastuksen jälkeen asiakas siirtyy oman terveysaseman palveluiden piiriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on aina oikeus hoitoon riippumatta siitä, mistä maasta hän on. Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus kaikkiin kotikuntansa tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muutkin kuntalaiset.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaSiun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Alue Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päivitetty: 30.6.2020