suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Aikuisneuvonnan terveydenhoitaja tekee sinulle alkuterveystarkastuksen, joka pohjautuu STM:n ohjeisiin. Tarkastuksessa paneudutaan sinun terveydentilaan ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin.

Tähän alkutarkastukseen kuuluu maakohtaisia verikokeita sekä keuhkokuvaus, jos näitä ei sinusta ole

aikaisemmin otettu. Sinulle annetut rokotukset tarkistetaan ja täydennetään. Terveydenhoitaja opastaa sinua muiden perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön. Vastaanottotilanteissa käytetään tulkkia.

Terveydenhoitaja sekä maahanmuuttokoordinaattori toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteisiä yksilövastaanottoja tai ryhmäinformaatitlaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Toimi näin

Kun olet muuttanut Nokialle, maahanmuuttokoordinaattori ilmoittaa muutostasi aikuisneuvonnan terveydenhoitajalle. Terveydenhoitaja kutsuu sinut kirjeellä terveystarkastukseen.

Jos olet muuttanut kuntaan Vastaanottokeskuksesta ,tarkastuksessa on käytettävissä kyseisestä keskuksesta saadut terveyteen liittyvät taustatiedot sinusta. Tarkastuksessa kartoitetaan sinun terveydentilaasi ja ohjataan tarvittaessa lisätutkimuksiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet turvapaikanhakijana saanut kuntapaikan Nokialta tai olet muuttanut kuntaan pakolaiskiintiön kautta, olet oikeutettu samoihin terveyspalveluihin kuin kantaväestö.

Paperittomana maahanmuuttajana olet oikeutettu vain välttämättömään sairaanhoitoon Nokian terveyskeskuksessa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on aina oikeus hoitoon riippumatta siitä, mistä maasta hän on. Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus kaikkiin kotikuntansa tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muutkin kuntalaiset.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 22.5.2020