suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kaupunki

Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut.

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajien terveyspalvelut on keskitetty Liedon terveyskeskuksen.Tieto kuntapaikan saaneista henkilöistä tulee kirjeitse vastaanoton terveydenhoitajalle sosiaalityöntekijän kautta.Terveydenhoitaja kutsuu asiakkaan kirjeitse vastaanotolle ja varaa tulkin. Vastaanotolla tehdään terveystarkastus, tarvittavien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten sekä rokotusten aikataulutus. Maahanmuuttajille ...

Toimi näin

Mikäli asiakkaalla on psyykkistä tai psykosomaattista oireilua voidaan hänelle varata aika Turun kriisikeskukseen.

Myöhemmin maahanmuuttajat käyttävät yhteistoioiminta-alueen palveluita muiden kuntalaisten tapaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevilla on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus saada terveyspalveluita. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muillakin kuntalaisilla.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Palvelun toteuttaa

Liedon kaupunki

Palvelusta vastaa

Liedon kaupunki
Tekstistä vastaa: Liedon kaupunki
Päivitetty: 27.7.2021