suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa terveyspalveluita kaikille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille, heillä on oikeus saada kaikkia terveydenhuoltopalveluita. Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on, myös turvapaikanhakijalla on oikeus saada kiireellistä hoitoa Forssan sairaalan päivystyksessä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on taattu lasten, koululaisten ja raskaana olevien naisten pääsy julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta.

Maahantulotarkastus

  • Oleskeluluvan saaneille tai kiintiöpakolaisille pyritään järjestämään kahden viikon sisällä maahantulotarkastus, johon kuuluvat thorax-röntgen, laboratoriokokeet, alkuhaastattelu, jossa selvitetään henkilön terveysasiat, aiemmat sairaudet, nykyoireet, rokotushistoria, mahdolliset altistukset, infektiot ja lääkitykset. Alkuhaastattelussa myös panostetaan henkisen voinnin arvioon. Vaivojen ja sairauksien perusteella sovitaan jatkotutkimukset. Jokaisen henkilön kanssa käydään läpi terveyspalvelujärjestelmäämme, sekä kerrotaan käytänteistä ja lisätään tietoa uuden kotimaan palveluista kuntakohtaisesti.

Terveyden erityispiirteet

  • Maahanmuuttajilla on samoja sairauksia kuin suomalaisillakin, mutta sairauksien yleisyys vaihtelee etnisen taustan, iän ja sukupuolen mukaan. Maahanmuuttajien terveyden haasteet liittyvät useimmiten tartuntatautien ehkäisyyn ja rokotussuojan parantamiseen, suun terveyteen, mielenterveyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Lisäksi kroonisten sairauksien hoito saattaa katketa esimerkiksi pakomatkan vuoksi, mikä usein pahentaa sairautta.

  • Maahanmuuttajan käyttäessä terveyspalveluita, pyritään aina käyttämään laadukasta tulkkipalvelua. Terveyttä ja hyvinvointia pyritään edistämään tarjoamalla tietoa omaan terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja elimistön toiminnasta ja sairauksien ennaltaehkäisystä. Työssä korostuu moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien välillä, jolla tuetaan kotoutumista mahdollisimman hyvin.

Toimi näin

Ota yhteyttä terveysasemalle puhelimitse tai kiireellistä hoitoa tarvittaessa Forssan sairaalan päivystykseen. Hätätapauksessa soita hätänumeroon 112.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on aina oikeus hoitoon riippumatta siitä, mistä maasta hän on. Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus kaikkiin kotikuntansa tarjoamiin terveydenhuoltopalveluihin. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muutkin kuntalaiset.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 30.6.2020