suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Naantalin kaupunki
Alue: Naantali
Palvelun kieli: suomi

Maahanmuuttajasosiaalityöstä saat ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Ohjausta ja neuvontaa saat sosiaalityöntekijöiltä ja pakolaisohjaajalta. Asiakkuutesi alussa sinulle tehdään alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi.

Maahanmuuttajasosiaalityössä saat laaja-alaisesti ohjausta ja neuvontaa elämän eri osa-alueilla. Ohjaus ja neuvonta sisältävät perustiedon antamisen suomalaisesta yhteiskunnasta sekä palvelujärjestelmästä. Saat tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sosiaalityöntekijät ja pakolaisohjaaja tekevät yhteistyötä eri verkostojen kanssa asioidesi eteenpäin viemiseksi. Sosiaalityöntekijät antavat tarvittaessa myös ohjausta ja neuvontaa oleskelulupa-, passi-, matkustusasiakirja- ja perheenyhdistämisasioissa. Pakolaisohjaaja antaa arjen ohjausta muun muassa asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa sekä auttaa lomakkeiden täyttämisessä tarpeidesi mukaan. Palvelu sisältää myös täydentävien ja ehkäisevien toimeentulotukipäätösten tekemisen.

Palvelua saat joko sosiaalityön toimistossa (Naantalin kaupungintalo), maahanmuuttajan palvelujenpisteessä tai kotikäynneillä. Sinulla on mahdollista saada tulkkausta omalla äidinkielelläsi.


Toimi näin

Jos tarvitset tukea maahanmuuttoon liittyvissä asioissa varaa aika tapaamiseen soittamalla pakolaisohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle.


Kenelle ja millä ehdoin

  • Maahanmuuttajasosiaalityön palvelut on tarkoitettu naantalilaisille maahanmuuttajille maahanmuuton alkuvaiheessa.
  • Palvelu on tarkoitettu kiintiöpakolaisille, myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille sekä edellä mainittujen perheenjäsenille.
  • Palvelua voivat käyttää myös muut maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tilapäisesti neuvontaa kotoutumiseen liittyvissä erityiskysymyksissä.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki