suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Savonlinnan kaupunki
Alue: Savonlinna
Palvelun kieli: suomi

Lukioon valmistava opetus (LUVA)

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille lukioon valmistavaa koulutusta. Opintojen pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen opiskelussa. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja ja suorittaa lukion kursseja. Koulutukseen voivat hakea maahanmuuttajat tai vieraskieliset henkilöt, joilla on peruskoulun päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot ja jotka ovat opiskelleet suomea vieraana kielenä.

Lukioon valmistavat opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

LUVA-koulutukseen osallistujan on mahdollista saada opintotukea


Toimi näin

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti aikuislukion kansliassa.

Opinto-ohjelman laatimista varten tarvitaan todistukset aikaisemmista opinnoista


Kenelle ja millä ehdoin

Osallistumisen edellytys on, että opiskelija on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.


Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille nuorille ja aikuisille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä lukiokoulutuksen aloittamiseen. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutekniikoita.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden. Sen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös joitakin lukiokursseja. Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.


Palvelun toteuttaa: 
Savonlinnan kaupunki