suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Maahanmuuttajien alkuvaiheen terveydenhuoltopalvelut

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajana sinulla ja perheelläsi on oikeus saada terveydenhuoltopalveluita. Kaikilla on oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen on. Lasten, koululaisten ja raskaana olevien naisten pääsy julkisiin ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin on mahdollista kansalaisuudesta riippumatta.

Jos olet kiintiöpakolainen (UNCHR), tai saapunut Suomeen perheenyhdistämi ...

Toimi näin

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, ota yhteyttä päivystysapuun numeroon 116117 tai hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu (UNCHR):n kautta tulleille kiintiöpakolaisille, perheenyhdistämisen kautta tulleille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille (kutsutaan yhdelle käynnille).

Tausta ja lainsäädäntö

Kaikilla kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevilla on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia he ovat. Jos henkilöllä on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus saada terveyspalveluita. Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa, hänellä voi silti olla oikeus terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn perusteella. Tällöin henkilön tulee osoittaa oikeutensa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tullut henkilö voi saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus saada kiireellisen sairaanhoidon lisäksi välttämätöntä terveydenhuoltoa, kuten äitiysneuvolapalveluja. Alaikäiset turvapaikanhakijat saavat samat terveydenhuoltopalvelut kuin muut kunnan asukkaat. Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät myös vastaanottokeskukset yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa.

Pakolaisilla on oikeus saada samat terveydenhuoltopalvelut kuin muillakin kuntalaisilla.

Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan sosiaali- ja terveyskeskuksen kautta. Maahanmuuttajilla on oikeus saada tulkkausapua vastaanotolla.

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 29.5.2023