suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottamiseen ja poiskuljettamiseen tarvittava lupa haetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalta.

Hakemuslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi).

Toimi näin

Maa-ainesten ottamiseen ja poiskuljettamiseen tarvittava lupahakemus ja ottamissuunnitelma toimitetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut-vastuualueelle.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä maa-aineslupaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Luvan käsittelystä peritään maksu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymän taksan mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymä taksa.


Voimassaoloaika

Lupa on määräaikainen. Luvan voimassaoloaika määritellään päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 3.1.2022