suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mynämäen kunta

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mynämäki
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että otto ei turmele maiemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Toimi näin

Lupahakemus osoitetaan Mynamäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja se toimitetaan kunnan virastoon osoite: Keskuskatu 21, 23100 Mynämäki.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maa-ainesluvan haltijan on ennen ottotoimiin ryhtymistä toimitettava kunnalle lupapäätöksessä määrätty vakuus. Vakuus palautetaan luvan haltijalle, kun ottaminen on päättynyt ja ottoalue on lupaehtojen mukaan viimeistelty. Vakuudeksi kelpaa esim. pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai pankkitalletus josta luvanhaltija luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi kunnalle.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tulee olla lupa kunnalta. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta ympäristölle kohtuutonta haittaa. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista alueellaan. Jos kunta ei myönnä maa-ainesten ottolupaa eikä maanomistaja voi käyttää aluettaan maa- ja metsätalouteen, rakentamiseen tai vastaavaan, kunnalla tai valtiolla on velvollisuus lunastaa alue.

Jos ainesten ottaminen alentaa lähellä olevan kiinteistön arvoa tai vaikeuttaa sen käyttämistä, kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta korvaus aiheutuneesta haitasta.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy maa-aineslupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Maa-ainesten tavanomainen, oma kotitarvekäyttö asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen ei vaadi maa-aineslupaa. Tällöinkin sen tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Jos maa-aineksen käyttö on mittavaa, siitä pitää tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotRaision kaupunki
Palvelusta vastaaMynämäen kunta
Alue Mynämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mynämäen kunta
Päivitetty: 30.10.2020