suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Maa-aineslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitset maa-ainesluvan. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista kunnan alueella. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimialueella maa-ainesluvat käsittelee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristötarkastaja tai ympäristölautakunta.

Et tarvitse maa-aineslupaa, jos maa-aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Laajamittaisesta maa-ainesten kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Toimita lupahakemuslomake liitteineen kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma vähintään neljänä kappaleena. Toimita hakemusasiakirjat aina myös sähköisesti.

Maa-aineslupahakemuksen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Ottamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa:

  • ottamisalueen vallitsevat luonnonolosuhteet, kuten pohjavesiolosuhteet
  • ainesten määrä ja laatu
  • hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin
  • ottamisalueen maisemointi ja jälkihoito
  • kartta ja poikkileikkauskuvat.

Jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, ottamissuunnitelmaa ei tarvita.

Muita hakemuksen liitteitä ovat:

  • selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamisalueeseen tai maanomistajan suostumuksesta ottamiseen
  • kiinteistörekisteri ja rekisterikartta.

Lisätietoja voit kysyä ympäristönsuojelun ympäristötarkastajilta, asioimalla toimipisteessä tai sähköpostitse osoitteesta ymparistorakennusvalvonta@selanne.net.


Käsittelyaika

Hae lupaa hyvissä ajoin. Maa-ainesluvan käsittely kestää vähintään neljä (4) kuukautta.

Voimassaoloaika

Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPeruspalvelukuntayhtymä Selänne, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Palvelusta vastaaPeruspalvelukuntayhtymä Selänne, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Alue Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Päivitetty: 20.7.2021