suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Maa-aineslupa ja ilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maa-ainesten ottamiseen ja poiskuljettamiseen tarvittava lupa haetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalta.

Hakemuslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi).

Toimi näin

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maa-ainesten ottamiseen ja poiskuljettamiseen tarvittava lupahakemus ja ottamissuunnitelma toimitetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut-vastuualueelle.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä maa-aineslupaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Luvan käsittelystä peritään maksu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymän taksan mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymä taksa.


Voimassaoloaika

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lupa on määräaikainen. Luvan voimassaoloaika määritellään päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 26.4.2022