suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

 • Palvelu
 • 8 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Kokkola, Kannus, Perho, Kaustinen, Halsua, Lestijärvi, Toholampi tai Veteli, ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Voit opiskella lyhytkestoisesti niin, että sinulle maksetaan samalla työttömyysetuutta eli työttömyysturvaa.

Lyhytkestoisia opintoja työttömyyset ...

Toimi näin

Jos suunnittelet opiskelun aloittamista, ota yhteyttä kuntakokeiluun hyvissä ajoin.

Jätä yhteydenottopyyntö kuntakokeilun asiantuntijalle TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa tai soittamalla kuntakokeilun alueelliseen palvelunumeroon. Älä ilmoita lyhytkestoisista opinnoista muutosilmoituksella Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Kuntakokeilu selvittää tarvittaessa opintosi ja antaa niistä lausunnon työttömyysturvan maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Kun olet asiakkaana TE-palveluissa, sinun tulee ilmoittaa seuraavista opinnoista kuntakokeilulle

 • ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen,
 • alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaminen (kandidaatti- ja maisteriopinnot),
 • ammatillisen perustutkinnon tai perustutkinnon osan suorittaminen,
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen,
 • peruskoulu- ja lukio-opinnot,
 • tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (ns. TUVA-koulutus),
 • opinnot avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa,
 • yliopistossa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot (lisensiaatti- ja tohtoriopinnot),
 • ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen,
 • opinnot kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa ja
 • muut kokoaikaiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joiden kesto on vähintään neljä päivää. Kokoaikaisilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joita järjestetään vähintään kuusi tuntia päivässä.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinun on täytettävä tietyt ehdot, jotta voit saada työttömyysturvaa, kun opiskelet.

 • Olet työnhakijana TE-palveluissa.
 • Olet yli 25-vuotias.
 • Opintojesi kokonaiskesto on enintään kuusi kuukautta.
 • Opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai edistävät yrittäjyyssuunnitelmiasi.

Jos opintojesi kokonaiskesto on yli kuusi kuukautta, ne eivät ole lyhytkestoisia. Tällöin sinun kannattaa selvittää, onko sinulla oikeus työttömyysetuudella tuettuihin omaehtoisiin opintoihin tai sivutoimisiin opintoihin.

Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintoja, täytyy opintojen keskeytymisestä olla kulunut vähintään vuosi. Vuoden keskeytymistä ei kuitenkaan edellytetä, jos olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana.

Oikeus lyhytkestoiseen opiskeluun työttömyysturvalla on pääasiassa kertaluontoinen. Saat oikeuden uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta. Tätä edellytetään, jos aiemmat lyhytkestoiset opintosi kestivät enintään kuusi kuukautta.

Jos aiempien lyhytkestoisten opintojesi kesto oli enintään kolme kuukautta ja ne olivat avoimia korkeakouluopintoja, sinulla on mahdollisuus uusiin lyhytkestoisiin opintoihin heti aiempien opintojesi päätyttyä. Opintojen tulee kuitenkin olla erillisiä kokonaisuuksia, eikä yhtä opintokokonaisuutta voi pilkkoa kolmen kuukauden osiin.

Jos olet opiskellut lyhytkestoisia opintoja ennen 1.1.2023, edellytyksenä uusille lyhytkestoisille opinnoille on kuitenkin aina työssäoloehdon täyttyminen. Tähän edellytykseen ei vaikuta aiempien lyhytkestoisten opintojen kesto.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan ilmoitat siitä ennen opintojen alkua.

Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 14.9.2023