suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Lyhytaikainen sijoitus vastaanottoperheeseen

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Vastaanottoperheet tarjoavat lapselle lyhytaikaista sijaishuoltoa perheessä. Sijoituksen aikana työskennellään lapsen edun mukaisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Tarvittaessa lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti oman kodin ulkopuolelle vastaanottoperheeseen. Ratkaisun lapsen sijoittamisesta tekee lapsen asioista vastaava vastuusosiaalityöntekijä.  Palvelun tarkoitus on tarjota lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa perheessä yhteistyössä lapsen vanhempien ja mahdollisen muun läheisverkoston kanssa.

Lisäksi vastaanottoperhesijoituksen aikana tehdään lapsen tarpeisiin keskittyvä tilanteen yhteinen arviointi ja jatkosuunnitelma. Vastaanottoperhesijoituksen aikana tuetaan lasta ja hänen perhettään löytämään  yhdessä  uusia ratkaisukeinoja muutoksen aikaansaamiseksi.  Lähtökohtana arvioinnissa ja suunnitelman tekemisessä ovat lapsen etu ja lapsen yksilölliset tarpeet. Tiiviiseen yhteistyöhön lapsen, vanhempien ja mahdollisesti myös lapsen muiden läheisten kanssa osallistuu vastuusosiaalityöntekijä, perhehoitaja ja vastaanottoperhetoiminnan työntekijät ja muut mahdolliset viranomaiset.

Vastaanottoperheet sijaitsevat Vantaalla tai lähikunnissa ja tarjoavat lyhytaikaisen sijoituspaikan lapsille. Vastaanottoperheet on valittu ja valmennettu tehtäväänsä ja ne toimivat osana Vantaan sosiaali- ja terveysviraston lastensuojelun palveluita. Vastaanottoperheessä lapsi saa saman aikuisen huolenpitoa  kotiympäristössä.  Perheet voivat erikoistua hoitamaan vauvoja, leikki-ikäisiä tai kouluikäisiä. Vastaanottoperheellä voi olla paikkoja 1-3 lapselle. Perhehoitajia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kenelle ja millä ehdoin

Avohuollon sosiaalityöntekijä ja vastaanottoperhetoiminnan työntekijä arvioivat yhdessä käytettävissä olevien tietojen pohjalta, voidaanko lapsi sijoittaa vastaanottoperheeseen.  Sijoittava sosiaalityöntekijä tekee sijoituksesta Lastensuojelulain 37§ tai 38§ mukaisen päätöksen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 20.2.2020