suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keusote

Lyhytaikainen asumispalvelu ikääntyneille

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palvelun ensisijaisena tavoitteena on kotona asumisen tukeminen. Sen avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ennaltaehkäisevästi, ylläpitävästi ja tavoitteellisesti. Palvelulla edistetään asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä sekä tuetaan omaisten voimavaroja. Palvelun myöntäminen edellyttää, että asiakas tarvitsee jatkuvaluonteista apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn laskun vuoksi eikä hänen tilanteensa vaadi sairaalahoitoa. Ensisijaisesti avun tarpeeseen vastataan kotihoidon palveluilla tai perhehoidon avulla, lyhytaikaishoito tukee tällaisen palvelun jatkuvuutta.

Lyhytaikaista asumispalvelua tarjotaan 3–6 vuorokauden pituisina hoitojaksoina omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Lisäksi tarjotaan mahdollisuuksien mukaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisia lyhytaikaisia hoitojaksoja säännöllisellä rytmillä erityisiin tarpeisiin. Lyhytaikainen asumispalvelujakso toteutetaan joko tehostetun palveluasumisen yksikössä, laitoshoidon yksikössä tai perhehoidossa.

Tilanteita, joissa lyhytaikaishoitoa voidaan tarvita:

  • Akuutti kriisitilanne
  • Omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät
  • Omaisen/läheisen lepo tai matka
  • Omaisen/läheisen sairastuminen, tutkimus, hoito.

Toimi näin

Palvelutarpeen arviointiin voi hakeutua olemalla yhteydessä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen, tai tekemällä sähköinen yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Lyhytaikaisen hoidon yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin tekee aina sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen yhteistyössä asiakkaan ja läheisen kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Asiakasmaksulaki määrittää asiakasmaksuperusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä määrittää tämän pohjalta vuosittain asiakasmaksujen suuruuden oman alueensa palveluissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeusote
Palvelusta vastaaKeusote
Alue Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keusote
Päivitetty: 15.11.2021