suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lupahakemus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Uusi yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjä tai tuottaja hakee lupaa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista aluehallintovirastosta. Jo toiminnassa olevien palveluntuottajien tulee hakea lupaa siirtymäaikana 1.1.2023-31.12.2026. Lupaprosessi käynnistyy, jos luvassa päätettäviin asioihin tulee muutoksia tai määräämisvaltaa käyttävät henkilöt vaihtuvat. Jo voimassa olevaan l ...

Toimi näin

Toiminnan aloittaminen

Kun olet aloittamassa toimintaa, olisi hyvä olla yhteydessä sen kunnan viranomaiseen, jonka alueelle palveluja suunnittelet. Ennen toiminnan aloittamista on varattava myös tarpeeksi aikaa viranomaistarkastuksiin (pelastus-, rakennusvalvonta- ja terveydensuojeluviranomainen, sekä kunnan valvontaviranomainen). Voit kysyä lupamenettelyyn liittyviä ohjeita ja neuvoja sekä kunnalta että aluehallintovirastolta.

Täytä toiminnan aloittamisesta lupahakemus (Lomake A: Lupahakemus yksityisten varhais-kasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta: Palveluntuottajan tiedot ja Lomake B: Lupahakemus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta: Toimi-paikan tiedot). Täytä lomakkeet kaikilta osin.

Toimita hakemus liitteineen hyvissä ajoin aluehallintoviraston kirjaamoon ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa. Aluehallintovirasto pyytää kunnan viranomaista suorittamaan tarkastuskäynnin toimipaikkaan. Kunnan viranomainen tarkastaa toimipaikan ja antaa lausunnon aluehallintovirastolle toimipaikan soveltuvuudesta päiväkodiksi.

Lupahakemus käsitellään aluehallintovirastossa, kun kaikki lupaan liittyvät asiakirjat ovat saapuneet. Palveluntuottaja ei saa aloittaa toimintaa ennen luvan myöntämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväkotitoiminnan käynnistämisen edellytyksenä on, että toiminta täyttää varhaiskasvatus-laissa säädetyt edellytykset.

Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen, jonka mukaan pal-velujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palvelujen tuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.


Määräaika

Hae lupaa ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Lupahakemuksesi käsitellään viivytyksettä. Hae lupaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 17.2.2023