suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lupa tuottaa yksityisiä ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto käsittelee lupahakemuksen tuottaa yksityisiä ympärivuorokautisia sosiaalihuollon palveluja silloin, kun palvelujen tuottajalla on toimintayksikkö tai yksiköitä vain yhden aluehallintoviraston alueella.

Ympärivuorokautisessa, luvanvaraisessa sosiaalipalveluyksikössä asuvat asiakkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Ympärivuorokautisessa yksikössä henkilöku ...

Toimi näin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on voimassa oleva lupa.

Voit hakea lupaa joko sähköisesti tai jättämällä paperihakemuksen liitteineen aluehallintoviraston kirjaamoon. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella luvanvarainen toimintayksikkö sijaitsee.

Sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköisessä asioinnissa voit:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Sekä sähköisessä asioinnissa että paperihakemusta tehtäessä täytä lupahakemusta varten lomakkeet:

 • Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelun tuottamiseen
 • Liite: toimintayksikköä koskevat tiedot.

Liitä lupahakemukseen lisäksi seuraavat asiakirjat:

 1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
 2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 3. omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä
 4. toimintasuunnitelma
 5. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 6. pelastuslaissa tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 7. pelastusviranomaisen lausunto
 8. terveydensuojeluviranomaisen lausunto
 9. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan
 10. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta.

Aluehallintovirasto voi harkintansa mukaan pyytää toimittamaan myös muita liitteitä tai lisäselvityksiä.

Voit hakea lupaa, vaikka kaikkia liitteitä ei vielä ole käytettävissäsi, mutta aluehallintovirasto ei voi ratkaista lupahakemusta ennen kuin kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

Mikäli toiminta muuttuu, esimerkiksi perustetaan uusi toimintayksikkö, vastuuhenkilö vaihtuu tai toiminnassa tehdään muita merkittäviä muutoksia, palvelujen tuottajan tulee hakea luvan muutosta lupaviranomaiselta. Myös toiminnan lopettamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan myöntäminen edellyttää, että toimintayksikössä on:

 • riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet
 • henkilöstö, jonka määrä, rakenne ja kelpoisuudet vastaavat asiakkaiden palvelutarpeita
 • kelpoisuusvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö.

Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisen voit aloittaa vasta luvan saamisen jälkeen.

Käsittelyaika

Kaikilta osin huolellisesti täytetty hakemus jouduttaa asian käsittelyä. Ennen luvan myöntämistä aluehallintovirasto voi tehdä tarkastuksen toimintayksikköön, johon lupaa on haettu. Kaikkien hakemukseen liitettävien asiakirjojen saavuttua ja tarkastuksen tekemisen jälkeen ratkaisuaika on noin kuukausi.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 3.6.2021