suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Yksittäinen henkilö, yhtiö, osuuskunta, yhdistys tai muu yhteisö tai säätiö tarvitsee luvan voidakseen tuottaa yksityisiä terveyden- tai sairaanhoidon palveluja. Luvan myöntää aluehallintovirasto tai jos toimitaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, Valvira.

Mikäli toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana toiminimellä, toiminta on ilmoituksenvaraista. Katso ohje ”Rekisteröityminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi”.

Yksityisiä terveyden- ja sairaanhoidon palveluita ovat:

 • lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ja muu terveyden- ja sairaanhoito sekä niihin rinnastettavat palvelut
 • fysioterapeuttinen toiminta ja muut suorituskykyä parantavat ja ylläpitävät toimenpiteet ja terapiat
 • työterveyshuolto
 • hieronta
 • laboratoriotoiminta
 • radiologinen toiminta ja muut siihen verrattavat kuvantamis- ja tutkimusmenetelmät
 • muut terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet
 • sairaankuljetuspalvelut.

Toimi näin

Ennen kuin aloitat toiminnan, toimita lupahakemus liitteineen siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella olet aloittamassa toimintaa. Mikäli tarkoituksenasi on tuottaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, toimita lupahakemus Valviraan.

Luvan hakemista varten toimita aluehallintovirastoon seuraavat lomakkeet ja selvitykset:

 1. Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
 2. Liite: Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja henkilökunta (täytettynä erikseen jokaisesta toimipaikasta)
 3. Kaupparekisteriote ja yhtiösäännöt (kaupparekisteriotteen tulee olla alle 3 kk vanha)
 4. Selvitys terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan työkokemuksesta
 5. Toimitiloja koskeva, terveyskeskuksen ylilääkärin tai hänen valtuuttamansa lääkärin allekirjoittama tarkastuskertomus ja tilojen pohjapiirustus tai, mikäli aloitat toiminnan toisen vastaavaa palvelua tuottavan yrityksen tiloissa, kopio yritystenne välisestä sopimuksesta
 6. Kopio Säteilyturvakeskuksen myöntämästä turvallisuusluvasta, mikäli käytössä on röntgenlaitteita
 7. Kopio omavalvontasuunnitelmasta, jos palveluja tuotetaan useammassa kuin yhdessä toimipaikassa
 8. Tarvittaessa muita liitteitä tuotettavien palvelujen mukaan, mm. lääkehoitosuunnitelma, hygieniasuunnitelma
 9. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan aloitusilmoitus.

Asiasi käsittelyä nopeuttaa kaikkien tarvittavien asiakirjojen palauttaminen yhdellä kertaa.

Mikäli toiminta muuttuu, esimerkiksi perustetaan uusi toimipaikka, vastaava johtaja vaihtuu tai toiminnassa tehdään muita merkittäviä muutoksia, sinun tulee palvelujen tuottajana hakea luvan muutosta lupaviranomaiselta. Ilmoita luvan myöntäneelle viranomaiselle, jos potilasasiamies vaihtuu tai postiosoite muuttuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytyksenä luvan myöntämiselle on:

 • Tuotettava palvelu on terveyden- tai sairaanhoitoa.
 • Palvelutoiminta on lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä otetaan huomioon potilasturvallisuus.
 • Käytössä on toimintaan soveltuvat tilat ja laitteet. Tilat ja laitteet voivat olla joko omat tai usean eri palveluntuottajan yhteisessä käytössä. Palveluja voidaan tuottaa myös asiakkaiden kotona tai etäpalveluna.
 • Palveluja antaa asianmukaisen koulutuksen omaava henkilökunta.
 • Yritykselläsi on aluehallintoviraston hyväksymä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja. Vastaavalla johtajalla on tuotettavia palveluja vastaava koulutus ja riittävä työkokemus terveydenhuollossa.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisen saa aloittaa vasta sitten, kun lupaviranomainen on myöntänyt luvan.

Käsittelyaika

Noin 2 kuukautta.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yksityisestä terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.9.2020