suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lupa perheasioiden sovittelun antamiseen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirasto antaa luvan perheasioiden sovittelupalvelun antamiseen.

Perheasioiden sovittelupalvelua voi antaa, kun palvelua antavan ammattitaito on riittävä.

Perheasioiden sovittelija antaa pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.

Toimi näin

Tee hakemus siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella palvelua tarjotaa. Liitä hakemukseen palvelun sijaintikunnan sosiaaliviranomaisen lausunto sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat.

  • Palvelun antajana on yhteisö

Liitä hakemukseen kuvaus yhteisön sovittelijoina toimiville asettamista ammatillisista vaatimuksista, vastuuhenkilön tutkintotodistukset sekä henkilökuntaluettelo, josta käy ilmi sovittelijoina toimivien koulutustiedot.

  • Palvelun antajana on yksityinen henkilö

Liitä hakemukseen palvelua antavan henkilön tutkintotodistukset, kuvaus ammattitaidosta ja perehtyneisyydestä lastensuojelu- tai perheneuvontatyöhön tai perheoikeuteen.

Aluehallintovirasto tarkistaa hakemuslomakkeen, liitteet ja tekee rekisteröintipäätöksen. Päätöksen virasto lähettää palvelujen tuottajalle sekä tiedoksi lausunnon antaneelle kunnalle. Sinulla on oikeus hakea päätöksestä muutos, jos olet siihen tyytymätön.

Kenelle ja millä ehdoin

Perheasioiden sovittelupalvelua voi antaa, kun palvelua antavan tahon ammattitaito palvelun antamiseen on varmistettu.

Perheasioiden sovittelija antaa pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu muun muassa lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Sovittelija voi antaa pyynnöstä apua ja tukea myös silloin, kun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tai sopimuksen noudattamisessa ilmenee puutteita.

Perheasioiden sovittelun järjestämisestä vastaa kunnan sosiaalilautakunta. Perheasioiden sovittelun antamista ohjaa avioliittolaki.

Palvelu on maksullinen.

Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Lupaa tulee hakea noin 2 - 3 kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Jatkolupaa tulee hakea noin 2 - 3 kuukautta ennen edellisen luvan voimassaolon päättymistä.

Käsittelyaika

Noin 2 - 3 kuukautta.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen sitä on haettava uudelleen, mikäli haluat jatkaa palvelun antamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.9.2020