suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Lupa maantien suoja-alueelle rakentamiseen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos yksityisen maanomistajan kiinteistö sijoittuu maantien suoja- tai näkemäalueelle, tulee maanomistajan olla selvillä ko. alueella rakentamiseen liittyvistä rajoituksista ja velvoitteista.

Myös suoja- tai näkemäalueella olevan rakennuksen korjausta suunniteltaessa on haettava lausunto paikalliselta ELY-keskukselta ennen kuin lupaviranomainen käsittelee rakennus- tai toimenpidelupa-asian.

Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia luvan hakijalle rakentamisen maantien suoja-alueella, jos rakentamisesta tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

  • seutu- ja yhdysteillä 20 m
  • valta- ja kantateillä 30 m
  • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Maantien näkemäalue on maantien kaarrekohdassa, liittymissä ja tasoristeyksissä vaadittu näkemäesteistä vapaa alue. Näkemäalueiden tarkoituksen on turvata liikenneturvallisuus säilyttämällä hyvä näkyväisyys tien kaarteissa ja risteyskohdissa.

Vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee aina kuulla kaikkia rajanaapureita. Sinun on lähetettävä ennen luvan hakemista lausuntopyyntö naapurin kuulemisesta paikalliseen ELY-keskukseen. (Tienpitäjä on rajanaapuri samalla tavalla kuin tontin muutkin naapurit). Liitä saamasi lausunto lupahakemukseen.

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). 

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Ennen luvan hakemista sinun tulee hankkia myös seuraavat liitteet:

  • kopio tienpitäjän (paikallisen ELY-keskuksen) naapurin kuulemislausunnosta
  • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
  • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
  • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen suoja-aluerakentaminen@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakemuksen asiointitunnus, diaarinumero (PIRELY/xx/20xx) tai luvan hakijan nimi, kunta ja tienumero.

Kenelle ja millä ehdoin

ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia luvan hakijalle rakentamisen maantien suoja-alueelle, jos siitä tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Palvelu on maksullinen.

Tarkista ajantasaiset hinnat ELY-keskuksen verkkosivuilta (Maantien suoja-alueelle rakentaminen). Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Määräaika

Työtä ei saa aloittaa ennen myönteisen päätöksen saamista. Tarkemmat ehdot määritellään lupapäätöksessä.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta. Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKeski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.1.2022