suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Luonnonsuojelun poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Suojeltujen lajien ja luontotyyppien sekä rauhoitettujen lajien kieltoihin voi joissakin tapauksissa hakea poikkeamislupaa.

Suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Rauhoitettuihin lajeihin puolestaan liittyy omat kieltonsa. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja koskee myös kielto niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen hävittämisestä tai heikentämisestä.

Päätöksillä edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja varmistetaan luonto- tai lintudirektiivin sekä luonnonsuojelulain poikkeuslupaedellytysten täyttyminen.

Toimi näin

Poikkeamislupaa haettaessa on hyvä olla tieto laji- tai luontotyypistä, johon poikkeuslupahakemus kohdistuu. Kaikissa tapauksissa tarvitaan tietoa kyseessä olevasta hankkeesta, sen vaikutuksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista tavoitteena pyrkiä mahdollisimman haitattomaan ratkaisuun.

Hae poikkeamislupaa verkkoasioinnissa yleisellä sähköisellä asiointilomakkeella (yksityishenkilön asiointilomake, yrityksen/yhteisön/toiminnanharjoittajan asiointilomake, kunnan asiointilomake, muun viranomaisen asiointilomake).

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeamisen yleisenä edellytyksenä on, että suotuisa suojelutaso säilyy. Tarkempia tietoja saa ympäristöhallinnon verkkosivuilta (Luontotyypin muuttamiskiellosta poikkeaminen, Erityisesti suojelutavan lajin esiintymispaikan heikentämiskiellosta poikkeaminen, Lajien rauhoitussäännöksistä poikkeaminen sekä Poikkeaminen luontodirektiivin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellosta).

Palvelu on maksullinen.

Poikkeamislupa on maksullinen, hintatiedot löytyvät verkkosivulta: Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotSatakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 23.3.2021