suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Luokkien 7-9 perusopetus

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Vuosiluokilla 7.-9. opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. 7.-9. luokilla opettajina ovat aineenopettajat. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokanvalvoja. Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kuvataan kaupunkitasoisessa opetussuunnitelmassa. Oppilaan viikoittainen keskimääräinen tuntimäärä on 30 tuntia.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat, peruskoulun 1.-6.luokkien oppimäärän suorittaneet vantaalaiset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 21.5.2022