suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Luokkien 7-9 perusopetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

  1. -9. luokilla opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. 7.-9. luokilla opettajina ovat aineenopettajat. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokan- tai ryhmänohjaaja. Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Oppilaan viikoittainen keskimääräinen tuntimäärä on 30 tuntia.

Helsinkiläiset oppilaat voivat opiskella koko peruskoulunsa ajan lähikoulussaan. Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä. Muut 6. luokkalaiset saavat yläasteen aloitusvuoden alussa oppilastietolomakkeen, johon on merkitty oma lähikoulu.

Helsingin kaupungilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä peruskouluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat, peruskoulun 1.-6.luokkien oppimäärän suorittaneet helsinkiläiset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 26.10.2021