suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Luokkien 7-9 perusopetus

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

  1. -9. luokilla opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. 7.-9. luokilla opettajina ovat aineenopettajat. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokan- tai ryhmänohjaaja. Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Oppilaan viikoittainen keskimääräinen tuntimäärä on 30 tuntia.

Espoolaiset oppilaat voivat opiskella koko peruskoulunsa ajan lähikoulussaan. Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä. Muut 6. luokkalaiset saavat yläkoulun aloitusvuoden alussa oppilastietolomakkeen, johon on merkitty oma lähikoulu yläkoululuokilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset espoolaiset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 27.2.2021