suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Luokkien 1-6 perusopetus

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Päätöksen lähikoulusta tekee aluepäällikö. Vantaalla on kolme oppilaaksiottoaluetta, joidin oppilaaksiottoa tarkastellaan kokonaisuutena. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta. Vantaalla opiskellaan varhennetusti englannin kieltä ensimmäiseltä luokalta asti. Kolmannella luokalla alkaa toisen vieraan kielen opiskelu. 1.-6. luokilla opiskellaan 1-3:a kieltä äidinkielen lisäksi.

Peruskoulun opetuksen tuntimäärä vaihtelee luokka-asteittain.

  1. -2. luokka 20 viikkotuntia
  2. -4. luokka 22-24 viikkotuntia
  3. -6. luokka 25 viikkotuntia

Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan kaupunkitasoisessa opetussuunnitelmassa.Vantaan kaupungilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä peruskouluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 29.1.2022