suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Luokkien 1-6 perusopetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta. Kolmannella luokalla alkaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. 1.-6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen lisäksi.

Peruskoulun opetuksen tuntimäärä vaihtelee luokka-asteittain.

  1. -2. luokka 19 viikkotuntia
  2. -4. luokka 23 viikkotuntia
  3. -6. luokka 24 viikkotuntia

Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Helsingin kaupungilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä peruskouluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat helsinkiläiset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 26.6.2022