suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Luokkien 1-6 perusopetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta. Kolmannella luokalla alkaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. 1.-6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen lisäksi.

Peruskoulun opetuksen tuntimäärä vaihtelee luokka-asteittain.

  1. -2. luokka 19 viikkotuntia
  2. -4. luokka 23 viikkotuntia
  3. -6. luokka 24 viikkotuntia

Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Helsingin kaupungilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä peruskouluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat helsinkiläiset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 22.10.2021