suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Luokkien 1-6 perusopetus

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Espoossa oppilaan lähikoulu on jokin oppilaan lähiosoitteen mukaisen oppilasalueen kouluista. Oppilasalueet ovat Espoonlahti, Itäinen Leppävaara, Keski-Espoo, Läntinen Leppävaara, Matinkylä-Olari, Pohjois-Espoo ja Tapiola. Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin. Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta. 1-6. luokilla opiskellaan äidinkielen lisäksi yhtä tai kahta kieltä.

Peruskoulun opetuksen tuntimäärä vaihtelee luokka-asteittain.

Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvolliset espoolaiset.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 15.4.2021