suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Lukioon valmistava LUVA-koulutus on suunnattu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena on hakea lukioon, mutta joiden valmiudet eivät vielä riitä lukiossa opiskeluun.

Koulutus vahvistaa lukiossa tarvittavaa suomen kielen taitoa ja valmentaa monipuolisesti lukio-opintoihin. Valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijat hakevat varsinaiseen lukiokoulutukseen.

Lukioon valmistavaan koulukseen voivat hakea nuoret ja aikuiset,

• jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot

• joilla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua suomen- tai ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta

• joiden ensisijainen hakutoive on lukio

• jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

Lukioon valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja/tai suorittaa lukion kursseja.

Koulutuksen valintakriteerit:

Koulutukseen voivat hakea perusopetuksen päättäneet nuoret, joiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,00.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori tai aikuinen henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot ulkomailla, ja jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Koulutukseen voivat hakea myös jo lukiopaikan saaneet nuoret, jotka haluavat tukea suomen kielen opiskeluun, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä akateemisen kielitaidon saavuttamiseen lukio-opintoja varten. Koulutukseen hakevat lukiolaiset eivät menetä paikkaansa lukiossa.

Lukioon valmistavaan opetukseen hakeville pidetään valintakoe, johon on osallistuttava, jotta voi päästä lukioon valmistavaan koulutukseen. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua hakijalle.

HUOM!

Uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) astuttua voimaan nivelvaiheen valmistavat koulutukset, perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) yhdistetään uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA) 1.8.2022 alkaen.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, (LUVA) uusia opetussuunnitelman perusteita käytetään lukuvuonna 2021-2022, minkä jälkeen LUVA-koulutusta ei enää sellaisenaan järjestetä.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea koulutukseen, jos

• olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla

• olet maahanmuuttaja tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame

• sinulla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä

• tavoitteenasi on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen

• et ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

Espoossa edellytyksenä on vähintään 7.0 lukuaineiden keskiarvo.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Koulutusta voidaan järjestää nuorille ja aikuisille. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. Koulutuksen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös varsinaisia lukio-opintoja.

Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 1.12.2021