suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Espoon kaupunki

Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

  • Palvelu
  • Espoo
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden kielitaito ja muut valmiudet eivät vielä riitä lukiossa opiskeluun, voivat hakea lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Lukuvuoden kestävä koulutus vahvistaa suomen kielen taitoa ja valmentaa monipuolisesti lukio-opintoihin. Valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijat hakevat varsinaiseen lukiokoulutukseen.

Koulukseen voivat hakea maahanmuuttajat ja vieraskieliset nuoret ja aikuiset,

-jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot

-joilla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua suomen- tai ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta

-joiden ensisijainen hakutoive on lukio

-jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea koulutukseen, jos

• olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla

• olet maahanmuuttaja tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame

• sinulla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä

• tavoitteenasi on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen

• et ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

Espoossa edellytyksenä on vähintään 7.0 lukuaineiden keskiarvo.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Koulutusta voidaan järjestää nuorille ja aikuisille. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. Koulutuksen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös varsinaisia lukio-opintoja.

Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEspoon kaupunki
Palvelusta vastaaEspoon kaupunki
Alue Espoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Espoon kaupunki
Päivitetty: 7.5.2021