suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Lukioon valmistava koulutus (LUVA)

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA), jos kielitaitosi ei vielä riitä lukiossa opiskeluun. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Se vahvistaa suomen kielen taitoasi ja valmentaa sinua monipuolisesti lukio-opintoihin. Valmistavan koulutuksen jälkeen haet varsinaiseen lukiokoulutukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea koulutukseen, jos

• olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla

• olet maahanmuuttaja tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame

• sinulla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä

• tavoitteenasi on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen

• et ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

Voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen, jos

- olet suorittanut peruskoulun tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai sinulla on sitä vastaavat tiedot ja taidot

- kielitaitosi ei ole riittävän hyvä, jotta voisit osallistua suomen- tai ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen

- ensisijainen hakutoiveesi on lukio

- et ole suorittanut toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa.

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Koulutusta voidaan järjestää nuorille ja aikuisille. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. Koulutuksen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös varsinaisia lukio-opintoja.

Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 7.12.2021