suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Lukiokoulutus

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Leppävirran lukio tarjoaa laadukasta yleissivistävää koulutusta paikkakunnan ja lähialueen nuorille. Toiminnan avulla tuetaan opiskelijoiden kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja lukio antaa evääksi hyvät jatko-opintovalmiudet. Lukion yhteisö edistää toiminnallaan kaikkien jäsentensä elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen periaatteita ja toimintamalleja.

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin peruskouluopiskelu, ja työtavat eroavat peruskoulun työtavoista. Lukiossa itsenäinen työskentely korostuu. Lukio tekee kasvatus- ja kehitystyötä tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Toimi näin

Voit hakea lukioon valtakunnallisessa yhteishaussa

Lukioon haetaan yhteishaussa. Lukioihin haetaan kansallisen toisen asteen yhteishaun kautta helmi–maaliskuussa.

Tutustu lukioon lukion verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0 jotta hänet voidaan hyväksyä lukion opiskelijaksi

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeistä yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLeppävirran kunta
Palvelusta vastaaLeppävirran kunta
Alue Leppävirta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 7.10.2019