suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sysmän kunta

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

  • Palvelu
  • Sysmä
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.  Opiskelijahuolto on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Opiskelijahuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Sysmän Lukion moniammatilliseen opiskeluhuoltohenkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Opiskelijahuoltohenkilöstö seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön ja yksittäisten ryhmien hyvinvointia.

                  

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSysmän kunta
Palvelusta vastaaSysmän kunta
Alue Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sysmän kunta
Päivitetty: 3.6.2020