suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rovaniemen kaupunki
Alue: Rovaniemi
Palvelun kieli: suomi

Rovaniemellä opiskeluhuollon rinnalla käytetään käsitettä opiskeluhyvinvointi, joka järjestetään monialaisesti opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Lukion opiskeluhyvinvoinnin kokonaisuuteen sisältyvät opiskeluhuollon lisäksi psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhyvinvointia toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa, sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhteisöllisestä opiskeluhuoltoryhmästä käytetään Rovaniemellä nimitystä opiskeluhyvinvointiryhmä, jota johtaa rehtori tai apulaisrehtori. Ryhmään kuuluvat myös opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja opiskelijaedustaja sekä oppilaitoskohtaisesti opetushenkilöstön eri edustajia. Yksittäisen opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa kutsutaan koolle opiskelijan suostumuksella monialainen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti opintojen etenemisessä. Rovaniemen lukioiden kesken toimii sama kuraattori.

Hyvinvointiryhmä toteuttaa vuosittain opiskelijoille kyselyn ajankohtaisista asioista, jonka pohjalta määritellään seuraavan vuoden hyvinvointityön painopistealueet. Teemojen valinnassa hyödynnetään myös kouluterveyskyselyn tuloksia ja oppilaitosten omia kyselyitä.


Toimi näin

Ole yhteydessä kuraattoriin tai muuhun opiskelijahuollon henkilöstöön, mikäli tarvit opiskelijahuollon palveluita.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat. Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on luoda opiskelijalle terve ja turvallinen oppimis- ja opiskelijaympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia.


Palvelun toteuttaa: 
Rovaniemen kaupunki