suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunta tarjoaa lukiolaisille terveydenhoitajan, koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Lukiolaisilla on myös mahdollisuus käyttää koululääkäripalveluja sekä Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskuksen (HyPe) palveluja.

Terveydenhoitajalla voit käydä, kun terveydentilassa tai jaksamisessa joku huolestuttaa sekä pienissä hoitotoimenpiteissä (ompeleiden poisto, korvien huuhtelu) varaamalla ajan. Terveydenhoitajan luokse voit tulla, kun haluaa pohtia luottamuksellisesti mieltä painavaa asiaa, jutella ehkäisystä tai kun tarvitset neuvoja terveyspalveluiden käytöstä.

Kaikilla lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on terveystarkastus, johon sisältyy mahdollisuus lääkärintarkastukseen. Koululääkäri tekee koululla tarkastuksia pääsääntöisesti joka toinen tiistai aamupäivisin. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada lääkärintarkastuksen yhteydessä maksuton Nuorison terveystodistus, jota tarvitaan ajokorttia ja tulevaa opiskelua varten. Lääkärintarkastukset ovat yleensä toisen opiskeluvuoden aikana ja pojilla ne ajoittuvat ennakkokutsuntatarkastuksen yhteyteen.

Koulukuraattorin ja -psykologin työn lähtökohtana on varhainen tuki ja ongelmien kasautumisen ehkäiseminen yhteistyössä opiskelijan, huoltajan, koulun ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Molemmissa keskeisenä tehtävänä on tukea opiskelijan koulunkäyntiä ja edistää hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Yhteyttä koulukuraattoriin ja -psykologiin voivat ottaa opiskelija, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia. Tarvittaessa kuraattori tai psykologi ohjaa opiskelijan muihin nuorille tarjolla oleviin palveluihin.

Toimi näin

Terveydenhoitajan, koulupsykologin ja koulukuraattorin vastaanotot sijaitsevat lukiorakennuksessa (Saralinnantie 3, 41340 Laukaa).

Terveydenhoitajaan voit ottaa yhteyttä puhelimitse (014 2678 633), tekstiviestillä (050 3163 397) tai Wilman kautta. Terveydenhoitajan vastaanotolle voit mennä ilman ajanvarausta ma-pe klo 8-9, klo 10.45-11.30 ja klo 12-12.15 sekä välituntisin. Ensiapua vaativissa tilanteissa vastaanotolle voit mennä klo 8-15. Oppituntien ajat on varattu terveystarkastuksia ja ennalta sovittuja tapaamisia varten.

Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä monenlaisissa huolissa ja kysymyksissä liittyen opiskeluun, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Psykologin puoleen kannattaa kääntyä oppimisvalmiuksia ja -vaikeuksia koskevissa kysymyksissä. Koulukuraattoriin ja koulupsykologiin voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta.

Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskukseen voit ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla (hype@laukaa.fi) tai asioida paikan päällä (Laukaantie 26, 41340 Laukaa).

Psykologipalveluja alle 18-vuotiaille tarjoaa myös terveyskeskuspsykologi (050 3153 408). Häneen voi ottaa yhteyttä sellaisissa nuoren kehitykseen ja kasvatukseen sekä perhe- ja elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä, jotka eivät suoranaisesti liity kouluun tai oppimiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokainen Laukaan lukion opiskelija on oikeutettu järjestettyihin opiskeluhuoltopalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Kaikki opiskelijahuoltopalvelut ovat maksuttomia sekä luottamuksellisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 8.6.2020