suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Teuvan kunta

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

  • Palvelu
  • Teuva
  • Julkinen palvelu

Opinto-ohjauksesta vastaa pääsääntöisesti lukion ja yläkoulun yhteinen opinto-ohjaaja, joka pitää opinto-ohjauksen oppitunnit sekä ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisten keskustelujen avulla tukien opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Myös ryhmänohjaajat seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintoja ja auttavat niihin liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Opiskelija voi olla yhteydessä opinto-ohjaajaan, ryhmänohjaajiin tai lukion rehtoriin halutessaan lisätietoa opinto-ohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTeuvan kunta
Palvelun toteuttaaTeuvan kunta
Alue Teuva
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Teuvan kunta
Päivitetty: 23.10.2019