suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Sodankylän kunta
Alue: Sodankylä
Palvelun kieli: suomi

Opinto-ohjauksen valtakunnallinen pakollinen kurssi on hajautettu kolmelle opiskeluvuodelle. Se sisältää oppitunteja, vierailuja sekä itsenäistä opiskelua. Muita ohjauksen muotoja ovat henkilökohtainen, pienryhmä- sekä vertaisohjaus.

Opinto-ohjaajan ja opiskelijan välisiä henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja käydään tarpeen mukaan koko lukio-opiskelun ajan, kuitenkin niin, että jokainen opiskelija käy vähintään kerran lukuvuodessa opinto-ohjaajan luona keskustelussa.

Keskustelujen tavoitteena on:

- elämäntilanteen kartoittaminen

- mahdollisten ongelmien käsitteleminen

- opiskelu- ym. suunnitelmien laatiminen

- tavoitteiden selkiyttäminen

- vahvuuksien löytäminen

- rohkaiseminen luottamaan omiin valmiuksiin ja kannustaminen niiden kehittämiseen.

Pien- ja vertaisryhmiä voidaan koota ajankohtaisen tai useampaa opiskelijaa koskevan aiheen ympärille.

Myös lukiolaisten huoltajat voivat olla yhteydessä opinto-ohjaajaan.


Toimi näin

Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta. Myös lukiolaisten huoltajat voivat olla yhteydessä opinto-ohjaajaan.

Päivi Hautala

040 846 5065


Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.


Palvelun toteuttaa: 
Sodankylän kunta