suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Todistus huoltotoimenpiteistä (Liite II ilma-alukset, ei-EASA)

  • Tulostettava lomake

Todistus huoltotoimenpiteistä. Tämä lomake on tarkoitettu vain ilma-aluksille, joiden tyyppihyväksyntä ei kuulu EASA:n vastuulle.

Kyseiset ilma-alustyypit on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 Liite II:ssa.

Palvelut

Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 4.11.2022