suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Tulostettava lomake

Rakennusmateriaalien ja teollisuustuotteiden radonmittaus

Vastuuorganisaatio: Säteilyturvakeskus

Rakennusmateriaalien ja teollisuustuotteiden radonmittaus.

Teollisten tuotteiden kuten rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja turvetuhkan sekä jätteiden radioaktiivisuusmittauksia tehdään pääosin gammaspektrometrisesti.

Tulosten perusteella materiaaleille määritetään ST-ohjeen 12.2, Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivisuus, mukaiset aktiivisuusindeksit. Tarpeen mukaan teollisuustuotteille voidaan tehdä radiokemiallisia määrityksiä esimerkiksi poloniumin (Po-210) aktiivisuuspitoisuuden määritys. Rakennusmateriaalien mittaukset tehdään valvontamittauksina. Muut teollisuustuotteiden mittaukset voivat olla joko valvonta- ja palvelumittauksia.

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

Lomakkeen toimitustiedot

Näyte ja tulostettu toimitetaan osoitteeseen: VAM/Gammamittaus, STUK, PL 14, 00811 Helsinki tai käyntiosoite: Laippatie 4

VAM/Gammamittaus Säteilyturvakeskus

PL 14

00811Helsinki

Käytön tuki

Tulostettavan lomakkeen käytön tuki: stuk@stuk.fi


Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä lomake on käytössä.