suomi.fi
skip_link_main
ptv_electronic_transaction_form

ISAK-15 Todistus käräjäoikeuden määräämän näytteen ottamisesta oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen

openptv_responsible_organizationTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Tuomioistuinten määräämissä tutkimuksissa on määräaika, mihin mennessä näyte on annettava. Kun tutkittava antaa näytteensä, terveydenhuollon ammattihenkilö täyttää todistuksen näytteenotosta (ISAK-15), antaa sen näytteenantajalle, joka toimittaa sen tuomioistuimelle.

openptv_form_delivery_address

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Oikeusgenetiikka

PL30

00271Helsinki


openptv_printableform_go_to_services_heading

openptv_printableform_go_to_services_description